Privacyverklaring

Zennergi, gevestigd aan Brugstraat 30, Bilzen 3740, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zennergi
BTW: BE 0642 708 736
www.zennergi.be
Brugstraat 30
3740 Bilzen
België
E-mail: info@zennergi.be
Tel.: +32488473033

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zennergi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Facturatiegegevens (bijv. BTW, naam bedrijf)
 • Persoonlijke motivatiebrieven (bijv. sollicitanten, deelnemers,..)

Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zennergi.be, dan verwijderen wij deze informatie. Zoals gestipuleerd in de algemene voorwaarden is Zennergi als opleidingscentrum geen vervanging voor de reguliere geneeskunde, maar hoogstens een aanvulling. Wij verzamelen geen medische gegevens en verwijzen hiervoor graag door naar de daarvoor bevoegde personen.

Met welk doel en waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

Zennergi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Administratie & verbeteren dienstverlening
  Voor, tijdens en na de geplande activiteiten bij Zennergi is persoonlijk contact via mail of telefoon een hulpmiddel om praktische voorbereidingen of hulpvragen te kunnen beantwoorden. Op vraag van deelnemers en trainers kan mits wederzijds akkoord een gegevensuitwisseling plaatsvinden zodat zij direct kunnen communiceren.Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics en Mailchimp.
 • Marketing
  U kunt bij ons vrijwillig aanmelden voor een nieuwsbrief. Wij menen daarom te stellen dat elke nieuwsbriefinschrijving op een rechtmatige wijze is verkregen. U kunt op elk gewenst moment weer afmelden voor deze inspiratie via “unsubscribe”. Onze nieuwsbrieven worden gestuurd vanuit “Mailchimp”. Omwille van diverse instellingen is het mogelijk dat u onze nieuwsbrieven niet ontvangt ondanks u hiervoor een aanmelding deed. Mocht dit opeens na een tijdje wel zo zijn, ligt dit meestal aan een verandering in bepaalde instellingen (bijv. spamfilter-instellingen).
  Zennergi maakt gebruik van “aangepaste doelgroepen” via Facebook. Hier kunnen “gepersonaliseerde” advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven. Let op: het kan zo zijn dat u daarna nog steeds Zennergi advertenties te zien krijgt wanneer u valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.
 • MP3 of Video Downloaden
  u kunt bij ons gratis MP3 of een video downloaden. Bij het downloaden krijgt u de vraag of u door ons geïnspireerd wilt worden via een nieuwsbrief. Het staat u vrij om hier niet op in te gaan of hier later op uit te schrijven via “unsubscribe” na ontvangst van de gratis MP3 of video.
 • Statistische doeleinden
 • BTW verplichtingen

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zennergi en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zennergi.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zennergi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, AP. Zennergi verzoekt de opdrachtgever wel om steeds een kopie van zijn/haar mening te richten aan info@zennergi.be.

Grondslagen van de verwerking

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van het gerechtvaardigde belang van Zennergi: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken horen we dat graag van je.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen “derde ontvangers” maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met de beheerder van de website “Webvantage”, Facebook, mailchimp en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Zennergi.

Zennergi verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen & bewaartermijnen

Zennergi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zennergi.be.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Links

Op de website van Zennergi zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Zennergi is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken geen cookies op de website van Zennergi.